• Praktisch & vernieuwend
  • BIM - proof
  • Full service
  • Uitgebreide uitwerking
+
Seriematige woningbouw

Herontwikkeling voormalig slachthuisterrein Waalwijk

Over dit project

Slachthuisterrein De Jongh had een prominente ligging aan het toenmalige spoor en het huidige Halvezolenpad enerzijds en de betekenisvolle noord-zuid verbinding Stationsstraat-Sint Antoniusstraat anderzijds. Herverkaveling, leegstand, sloop en wildgroei is het terrein heeft geleid tot een onaantrekkelijke omgeving tussen de Eerste Zeine en het Halvezolenpad. Met nieuwe woongebouwen aan een openbaar parkachtige gebied transformeren we deze vergeten locatie tot een uitnodigende woon- en leefomgeving.

 

De nieuwbouw wordt opgezet in een halfopen hofstructuur, waarbij het bouwblok de achterliggende wijk afschermt voor verkeerslawaai van de Noorder Parallelweg. Het groen langs het Halvezolenpad wordt op deze wijze het plangebied ingetrokken, waardoor alle woningen kunnen profiteren van deze kwaliteit. De bebouwing rond de hofjes bestaat in basis uit vier bouwlagen. Een maat die past bij de schaal van de ontwikkeling en de stad Waalwijk. Langs het Halvezolenpad vormen drie hoogteaccenten een aantrekkelijke afwisseling in het straatbeeld, variërend van vijf tot zeven bouwlagen. Deze hoogtes passen goed bij het wegprofiel van ca. 50 meter. De bebouwing langs de Sint Antoniusstraat wordt teruggebracht tot drie bouwlagen en sluit qua hoogte en typologie (kapvorm) aan bij het karakter van de historische lintbebouwing.

 

De ontwikkeling bestaat uit 124 appartementen, waarbij 38 bestemt zijn voor sociale huur (31%) en 86 voor de vrije sector (69%). In de plint van de markante toren aan de Sint Antoniusstraat is ruimte voor een commerciële of maatschappelijke voorziening. De sociale huurwoningen bestaan uit 2-kamerappartementen met een oppervlak van minimaal 50 m2 GO, waarbij de maaiveldappartementen over een kleine tuin beschikken en de overige woningen over een loggia of balkon. De vrije sectorwoningen bestaan uit 2- en 3-kamerappartementen variërend van 50-85 m2 GO. De sociale huurwoningen liggen in gebouw A en beschikken over een eigen entree aan de Sint Antoniusstraat. De vrije sectorwoningen liggen in gebouw B en hebben twee entrees. Elk gelegen aan een van de twee noord-zuid langzaamverkeersroutes. De buitenruimtes worden afwisselend georiënteerd aan weerszijden van het bouwblok om zowel de hofjes als de omliggende straten te activeren. Zo ontstaat er een alzijdig gebouw en worden ongewenste achterkanten voorkomen. Onder gebouw B ligt een half-verdiepte parkeerkelder, waar ook de buitenbergingen van dit blok zijn gelegen.

 

De woongebouwen zijn uitgewerkt met veel plasticiteit, waardoor het spel van licht en schaduw levendige gevels genereert. Met metselwerk krijgen de gebouwen structuur en detail. Daarnaast wordt afgewisseld met een lichte kleur stucwerk en gevelbekleding om de schaal van de woongebouwen te breken.

 

Het parkeerdek wordt voorzien van een waterretentiedak. Het regenwater worden opgeslagen en ingezet voor de irrigatie van de daktuin. Dit ecologisch systeem wordt zichtbaar gemaakt met een waterloop over het parkeerdek en een wadi in de voortuin. Met groendaken en gevelbegroeiing wordt hittestress sterk teruggedrongen. Bomenrijen in de noord-zuidrichting begeleiden de langzaamverkeersroutes en accentueren de richting van het voormalige slagenlandschap. Met de plantkeuze wordt ingezet op biodiversiteit en bloei in alle seizoenen.

Landschapsontwerp: Van Helvoirt Groenprojecten

Opdrachtgever: Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V.
Type: Seriematige woningbouw

Wilt u meer informatie?

Bel: 013 - 203 22 93 of mail naar info@drplusarchitecten.nl
+
Gerelateerde projecten