• Praktisch & vernieuwend
  • BIM - proof
  • Full service
  • Uitgebreide uitwerking
+
Seriematige woningbouw

Appartementen Noordstraat

Over dit project

Op de kruising van de Spoorlaan en de Noordhoekring, een  markante plek in Tilburg, verschijnt woongebouw Boulevard. De bouwmassa bestaat uit twee verschillende volumes die met elkaar worden verweven. Het hoofdvolume volgt de oorspronkelijke rooilijn van de Noordstraat, terwijl de voorliggende bouwmassa de Noordstraat afsluit van het verkeerskruispunt en de gewenste luwte creëert in dit historisch stadslint. Het gebouw markeert de entree van de binnenstad voor veel fietsers en voetgangers.

Het hoofdgebouw bestaat uit een vierlaagse bouwmassa met plat dak en wordt gekenmerkt door een klassieke, zakelijke architectuur van rood metselwerk penanten en verticale raamstroken. In het metselwerk wordt gevarieerd met kruisverband en verticaal strekkenverband.

De vooruitstekende aanbouw onderscheidt zicht van de hoofdbebouwing met een zeer expressieve architectuur. De bouwmassa is afgerond, waardoor het zich goed manifesteert in de openbare ruimte. Op de koppen zijn brede gekaderde vensters geplaatst die uitzicht bieden op het levendige kruispunt. Aan de oostzijde bieden enkele sleuven en de grote loggia’s uitzicht over de luwe Noordstraat aan de centrumzijde. De bouwmassa wordt opgetrokken in groen geglazuurde keramische gevelstenen in een verticaal strekkenverband, waardoor de rondingen goed tot uiting komen.

Daar waar de bouwmassa’s elkaar ontmoeten, zijn verbijzonderingen opgenomen in de architectuur. Op de begane grond steekt de aanbouw in de hoofdbebouwing, wat de aanleiding vormt voor een verdiepte entree. Een archetype dat veelvuldig voorkomt in de Noordstraat en privacy biedt aan bewoners. Op de verdiepingen grijpt hoofdvolume in de aanbouw, wat de aanleiding vormt voor de plaatsing van loggia’s en van waaruit men terugkijkt de Noordstraat in.

In totaal komen er zeven appartementen in het woongebouw. De twee appartementen op de bovenste verdieping kunnen op termijn worden samengevoegd tot een penthouse, maar aangezien de woningbehoefte naar kleine wooneenheden momenteel groter is, wordt nu voor twee kleine appartementen gekozen.

Opdrachtgever: Woninghuren MP
Type: Seriematige woningbouw

Het gehele traject

Wilt u meer informatie?

Bel: 013 - 203 22 93 of mail naar info@drplusarchitecten.nl