• Praktisch & vernieuwend
  • BIM - proof
  • Full service
  • Uitgebreide uitwerking
+
Seriematige woningbouw/Verbouwingen woningbouw/Zorg

Simonshof

Over dit project

De visie voor Simonshof in het Museumkwartier bestaat uit het omvormen van een in zichzelf gekeerd achterterrein tot een waardevolle leefomgeving dat een gelaagde verbinding aan gaat met de stad. Om het gewenste beeld te creĆ«ren, wordt een deel van de aanwezige achterzijden van percelen aan het Wilhelminapark en de Goirkestraat omgevormd tot voorzijden door het plaatsen van nieuwe bebouwing. Waardevolle elementen, zoals de voorgevel van Convivio, het voormalige tandtechniekgebouw, gezonde oude bomen, een moestuin en de naastgelegen voormalige remise / paardenstal, die het kenmerkende ambigue karakter van het gebied definiĆ«ren, worden behouden. 

Een nieuwe groenstructuur wordt het verbindende element met het naastgelegen gebied van de Goirkezijstraat. Er wordt uitgegaan van een autoluw gebied, waarbij parkeren tot een minimum wordt beperkt. Wonen en zorg worden de dragers van het dwaalgebied. Naast de bestaande dagopvang voor ouderen komt er een nieuwe zorgfunctie, het voormalige tandtechniekgebouw wordt getransformeerd tot stadswoningen en enkele nieuwe betaalbare grondgebonden woningen vergroten de diversiteit en inclusiviteit.

Naast een aantrekkelijke leefomgeving zien wij de mogelijkheid om vanuit Museum de Pont een vaste kunstroute te aan te leggen dat het dwaalgebied verbindt met het gehele Museumkwartier. De typerende architectuur en stedenbouw van deze wijk met statige panden aan dorpslinten en bijbehorende tweedelijns bedrijvigheid worden zichtbaar voor publiek en eventuele nieuwe kunstwerken in het openbaar gebied kunnen het karakter van de wijk versterken.

Tuinarchitect: Studio Redd

Jaar gereed: 2022-2023
Aannemer: Nader te bepalen
Opdrachtgever: Litzo Property B.V.
Type: Seriematige woningbouw/Verbouwingen woningbouw/Zorg

Wilt u meer informatie?

Bel: 013 - 203 22 93 of mail naar info@drplusarchitecten.nl
+
Gerelateerde projecten