• Praktisch & vernieuwend
  • BIM - proof
  • Full service
  • Uitgebreide uitwerking
+
Seriematige woningbouw

Spaendonck - wonen aan de Weverskaarde

Over dit project

Spaendonck is een nieuwe stedelijke inbreiding op de plek van een voormalige wollenstoffenfabriek van de firma Spandon aan de Enschotsestraat. Het nieuwe plan maakt van het besloten fabrieksterrein een doorwaadbaar en  toegankelijk openbaar gebied en voegt een interessante woon- en leefomgeving toe aan de bestaande woonwijk. In totaal worden er 143 woningen gerealiseerd met een evenwichtige mix van huur en koop (82/61), appartementen en grondgebonden woningen (115/28) en variërend in prijsklasse. 

De nieuwe volumes die de openbare ruimte definiëren, vervolmaken de bouwblokken aan de Goudenregenstraat en Madeliefstraat. Met de gekozen bajonetvorm van het park borduren we voort op de reeds bestaande interessante sprongen in straatprofielen die in de wijk voorkomen. In het plan zijn twee hoogteaccenten aangebracht. Een woontoren van acht bouwlagen aan het Seringenhof en een lager bouwblok van vijf lagen aan de Rozenstraat. Aan de Enschotsestraat wordt het bouwblok geknikt, waardoor een subtiele verbreding ontstaat van het bestaande wegprofiel. Deze knik is herleid uit de lichte verdraaiing van een aantal bestaande fabrieksgebouwen, accentueert het momentum in de openbare ruimte en nodigt uit om het licht verscholen park te betreden. Op gelijke wijze is aan de Rozenstraat het blok met stadswoningen licht teruggelegd ten opzichte van de rooilijn om ruimte te creëren in het straatprofiel

In de architectuur is inspiratie gezocht bij de cultuurhistorische context. In hoofdopzet verwijzen de metselwerk volumes naar de oorspronkelijke fabrieksgebouwen. Door verticaal en horizontaal raampartijen te koppelen, sheddaken toe te passen en in sommige bouwblokken te kiezen voor grote gevelopeningen geven we een industriële schaal en maat aan het complex. De weefpatronen van metselwerk, gordijnen van staalplaat en stalen vergaarbakken zijn een subtiele verwijzing naar de van oorsprong ambachtelijke nijverheid van de locatie. Ten slotte worden de bestaande relicten behouden op hun oorspronkelijke plek op de cultuurhistorische context te duiden.

Studio Redd heeft een plan gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte dat is geënt op vergroening, structuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de seizoenen. De bestaande volwassen bomen krijgen meer ruimte en verankeren het nieuwe park met de locatie. Dit wordt een aantrekkelijke verblijfsplek met natuurwaarden, waterberging en speelruimte. Enkele appartementen krijgen hun buitenruimte aan het park om de levendigheid te vergroten en alle entrees van de grondgebonden woningen en woongebouwen zijn gelegen aan de openbare ruimte. 

In totaliteit is dit bouwplan een voorbeeld van een maatwerk oplossing van de stedelijke verdichtingsopgave waar Tilburg de komende jaren mee te maken krijgt. Binnen de strakke contouren van de stad is een woningbouwopgave gerealiseerd met een hoge dichtheid en is een antwoord gevonden op de diverse maatschappelijke dilemma’s, zoals klimaat, mobiliteit, natuurwaarde, openbare leefomgeving en cultuurhistorie.

Landschapsarchitect: Studio Redd

Jaar gereed: 2022
Aannemer: n.t.b.
Opdrachtgever: V.O.F. Spaendonck
Type: Seriematige woningbouw

Wilt u meer informatie?

Bel: 013 - 203 22 93 of mail naar info@drplusarchitecten.nl
+
Gerelateerde projecten